OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
30.11.2007

DIAMENT W OŻAROWIE !!

Jesteśmy na liście „Diamentów Forbesa” , prestiżowym rankingu najszybciej rozwijających się polskich przedsiębiorstw.

Magazyn Forbes wyróżnił nas w swoim rankingu „Diamenty Forbesa” jako jedno z polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoje przychody. Ranking powstał we współpracy z Wywiadownią Dun & Bradstreet Polska, znalazły się w nim polskie firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.
Podstawą do sporządzenia listy były wyniki finansowe za 3 lata opracowane dzięki zastosowaniu szwajcarskiej metody wyceny, która pozwala obliczyć wartość składników aktywów przedsiębiorstwa oraz ukazuje potencjał wzrostu w kolejnych latach.

Lista „Diamentów Forbesa” promuje firmy o dynamicznym rozwoju, najwyższych zyskach, dużych inwestycjach w aktywa trwałe, takie jak linie produkcyjne czy nieruchomości. Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o wszystkich podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raport do KRS w 2006 roku. Pod uwagę zostały wzięte firmy, które w 2005 r. osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie 8 mln złotych. Do listy „Diamentów Forbesa” zakwalifikowano 1509 przedsiębiorstw, a w tym na 125 miejscu Firmę Księgarską Jacek Olesiejuk Sp. z o. o.

Wyróżniono nas na postawie trzech czynników: skali działania, unikalności części oferty (wyłączność dystrybucji) i dywersyfikacji.

Źródło: Forbes RANKING NAJCENIEJSZYCH FIRM.
Dodatek specjalny 03/2007 Diamenty Forbesa, najszybciej zwiększające swoją wartość polskie przedsiębiorstwa. Tytuł: „Bezcenne Diamenty Forbesa”