OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Opis

Pojęcie kultury stanowi dzisiaj jedno z najczęściej przywoływanych i używanych pojęć, a jego znaczenie nieustannie ewoluuje, obejmując różne sfery rzeczywistości. Książka polskiego antropologa pokazuje \wędrówki\" tego pojęcia: od ujęć analitycznych, typowych dla różnych dziedzin humanistyki, poprzez nadawanie mu statusu metajęzykowego, do identyfikowania praktyk konsumpcji dóbr jako uczestnictwa w odmiennych typach doświadczeń kulturowych. Moda na kulturę jest jednym z najbardziej rzucających się w oczy fenomenów początków XXI wieku. Autor pokazuje na wielu przykładach, jaką przybiera ona postać i dlaczego upowszechnia się przekonanie, że \"kultura jest wszędzie\"."

Inne produkty z tej serii

Brak produktów

Podobne produkty