OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej

Opis

Nie ulega wątpliwości, że prof. Sławomir Bobowski podjął temat nowy i frapujący, wnosząc tym samym istotny wkład do wiedzy o literaturze dla młodzieży […[. Jakkolwiek książki o Indianach przestały być w Polsce modne i poczytne, monografia prof. Bobowskiego, oparta na bogatym materiale literackim i naukowym, znajdzie licznych czytelników, zwłaszcza wśród studentów polonistyki, pedagogiki i kulturoznawstwa, nie mówiąc już o badaczach interesujących się piśmiennictwem dla niedorosłych. […] Styl wykładu, niezwykle jasny i sugestywny, świadczy, że Autor pisał ją z niekłamaną pasją i talentem popularyzatorskim, niekolidującym z troską o utrzymanie wysokiego poziomu naukowego.
Z recenzji wydawniczej
Prof. Ryszarda Waksmunda

Inne produkty z tej serii

Brak produktów

Podobne produkty